Quyết định 957/QĐ-BXD – Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng | Pháp luật - Tài liệu

Quyết định 957/QĐ-BXD – Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tác giả on Oct 05, 2010 | Ý kiến đánh giá

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
06/10/2009

Ngày 12/02/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Để hướng dẫn thực hiện Nghị định này Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Dowload QD957-BXD-2009

Quyết định

V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu xây dựng công trình

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.



Ý kiến đánh giá


Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến



Tư vấn trực tuyến 1

Tư vấn trực tuyến 2
Hotline:
0914.257.247

Chủ đề chính

Online

Thông báo qua email

Vui lòng để lại email của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật mẫu nhà mới để bạn tham khảo.


Enter Analytics/Stat Tracking Code Here