Luật đấu thầu 61/2005/QH11 | Pháp luật - Tài liệu

Luật đấu thầu 61/2005/QH11

Tác giả on Oct 25, 2010 | Ý kiến đánh giá

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 LUẬT ĐẤU THẦU
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về đấu thầu.

Luật đấu thầu bao gồm 6 chương 77 điều quy định về các hoạt động đấu thầu của Việt Nam, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Xem văn bản đầy đủ tại đây :   Download

Ý kiến đánh giá


Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyếnTư vấn trực tuyến 1
Hotline:
0949 544 599


Tư vấn trực tuyến 2
Hotline:
0962 355 755

Chủ đề chính

Online

Thông báo qua email

Vui lòng để lại email của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật mẫu nhà mới để bạn tham khảo.


Enter Analytics/Stat Tracking Code Here